Genealogies of Religion, Twenty Years On: An Interview with Talal Asad

Asad

Craig Martin: Last fall, realizing that 2013 marked the twentieth anniversary of Talal Asad’s Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam, I interviewed Talal Asad—Distinguished Professor of Anthropology at The City University of New York—on …
lees meer »

2014-Jocelyne cesari book

Muslims in Liberal Democracies

Harvard professor and Islam expert Jocelyne Cesari looks into the mechanisms of the West’s fear of Islam, and ponders on how the dominant narrative that tends to present Islam as an alien religion can be countered The integration of Muslim …
lees meer »

Wresting Islam from Islamists

Muslims are contesting the rule of the Muslim Brotherhood and the tyranny of the clerical custodians in Egypt and Iran.

Though Morsi was democratically elected as the president… still Egyptians at large are not happy with the prospect of the ideologically outdated and politically heavy-handed Muslim Brotherhood ruling over their homeland. In a magnificent new essay, “Egypt’s revolution: as it …
lees meer »

Self islam

De islam mag dan wereldwijd in de greep zijn van het islamisme (zowel in zijn gematigde als in zijn fundamentalistische en jihadistische varianten), dat wil niet zeggen dat er geen pogingen ondernomen worden om hem daaraan te onttrekken. Zo is …
lees meer »

Radicalisering en de Arabische Lente

Door: Farhad Khosrokhavar

De Arabische Lente heeft een grote verandering teweeggebracht in het patroon van islamitische radicalisering in de Arabische wereld. In de recente Arabische revoluties werden nieuwe waarden bepleit die geworteld waren in vreedzame, geseculariseerde islamitische ideeën, zoals de waardigheid van de …
lees meer »

Jordanië wil geen revolutie maar hervorming

Vooral in het noorden van Jordanië wordt volop opvang geboden aan vluchtelingen uit het geteisterde Syrië. Meer dan 80.000 Syriërs hebben er inmiddels onderdak gevonden. De Jordaniërs leven intens mee met het Syrische volk. Na ieder vrijdaggebed wordt ruimhartig geld …
lees meer »

Political Islam, a matter of hegemony

To this day the “Arab Spring” seems to be an historic event with a deep irony. The reason why Ben Ali and Mubarak were tolerated by the international community was the guarantee of a profitable social and political stability which meant the repression of the Islamic movements.
lees meer »

Politiek Islam, een kwestie van hegemonie

Vandaag de dag lijkt de ‘Arabische lente’ een historische gebeurtenis te zijn die een diepe ironie in zich bergt. De reden waarom Ben Ali en Mubarak door de internationale gemeenschap werden getolereerd was de garantie op sociale en politieke stabiliteit, die echter in werkelijkheid de onderdrukking van islamitische bewegingen behelsde.
lees meer »

Lawrence of Arabia: een legende nieuw leven ingeblazen

Het grote verschil tussen T.E. Lawrence en degenen die nu interveniëren in de zogenoemde Arabische Lente, is dat hij een dichter was, terwijl het nu enkel politici zijn die het neokapitalisme dienen.
lees meer »